Välkommen till Bostadsrättsföreningen Fruängsporten

loading...

Om föreningen

Har du frågor om din nya bostadsrätt, parkering, vill du läsa stadgarna eller kontakta den ekonomiska förvaltningen?

Bopärm

Här finner du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet.

Felanmälan

Felanmälan sker till våran förvaltare Storholmen, antingen via mejl eller telefon.

Märkning av cyklar och barnvagnar

Märk din barnvagn och cykel senast den 9 okt. 2022. 
Skriv ditt namn, port nummer och lägenhetsnummer på lapparna. Mall finns som PDF.


Efter 9 oktober kommer föreningen att rensa i cykelrum och barnvagnsrum samt cykelställ, utanför portarna. Omärkta cyklar och barnvagnar rensas bort, dessa förvaras under 3 månader därefter körs de till återvinningscentral. Under den tiden kan omhändertaget gods återfås mot beskrivning genom att mejla till styrelsen (styrelsen@fruangsporten.se). Om du förvarar saker som inte hör hemma i cykel/barnvagnsrummen (till exempel pulkor), så behöver du flytta dem till ditt lägenhetsförråd.
 
I trapphus, entréplan och förrådsgångar får inget förvaras, enligt brandskyddsbestämmelser.

Rensningen av omärkta cyklar/barnvagnar sätter i gång under vecka 41.