Bopärm

Här hittar du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya lägenhet.

Flik 1: Att bo i bostadsrätt

Flik 2: Sophantering

Flik 3: Parkering och garage

Flik 4: Lås, nycklar & posthantering

Flik 5: Värme och sanitet

Flik 6: El

Flik 7: Ventilation

Flik 8: Vitvaror

Flik 9: Golv och väggar

Flik 10: Fönster och fönsterbänkar

Flik 11: Inredning

Flik 12: Yttre miljö

Flik 13:Leverantörsregister