Kontakta styrelsen

Kontakt
styrelsen@fruangsporten.se

Ledamöter
Dick Bender, Ordf.
David Jarl
Sebastian Rykowski Zeerak

Suppleanter
Roger Tungerd
Linn Zachrisson
Karl Stålberg
Magnus Ekström

Förvaltare, Storholmen förvaltning

Felanmälan och frågor

Telefon: 0771-786 746
Webb: https://www.storholmendirekt.se
Mail: boendesupport@storholmendirekt.se

Parkering och kölista

Parkering
Föreningen har 41 parkeringar utomhus och 15 garageplatser. Är du intresserad av att hyra en plats tar du kontakt med parkering@fruangsporten.se.

Om man har en utomhusplats kan man självklart anmäla intresse för (de mer populära) garageplatserna och byta sin utomhusplats mot en garageplats när en sån finns tillgänglig efter turordning varpå utomhusplatsen fördelas vidare enligt turordning.

Man får stå kvar i kö för ytterligare en plats, tänk dock på att detta prioriteras lägre än om någon som inte har en plats köar för en plats. Får man två platser så anses den andra platsen temporär och sägs således upp om någon annan i föreningen som inte har plats anmäler intresse. Det går inte att anmäla mer än en person per lägenhet till kölistan.

 

Anmäla sig till kölista:

Anmälan mailas till ovanstående adress där det ska framgå:
 

  •     vilken kö man vill stå i (eller om man vill stå i båda)
  •     fullständigt namn
  •     personnummer
  •     fullständig adress inkl. lägenhetsnummer (3-siffriga)
  •     datum för tillträde (man kan inte ställa sig i kön innan     tillträdesdatumet)
  •     fullständiga kontaktuppgifter med både telefonnummer och epostadress.