Kontakta styrelsen

Kontakt
styrelsen@fruangsporten.se

Ledamöter
Dick Bender, Ordf.
David Jarl
Sebastian Rykowski Zeerak

Suppleanter
Roger Tungerd
Linn Zachrisson
Karl Stålberg
Magnus Ekström

SBC (Ekonomisk förvaltning)

Måndag till torsdag 07.00 - 21.00
0771-722 722
Mail: kundtjanst@sbc.se

Du vet väl att du kan logga in på kundportalen, Vår Brf, www.sbc.se/portalen och hitta dina avier, se om avgiften är betald och för övrig personlig information om ditt boende. Inloggningsuppgifter hittar du på din avi.

Stadgar & Ekonomiskplan

Föreningsstämma 2016

Vi har in i det längsta hoppats kunna publicera en komplett och undertecknad årsredovisning här på hemsidan. Revisionen är klar men vi har inte hunnit få ett orginal så vi väljer nu att publicera en icke undertecknad utgåva (som förutom de saknade signaturerna är identisk med den slutliga, av revisor kontrollerade utgåvan). När vi fått möjlighet att scanna orginalet kommer vi att uppdatera detta.

Möjligheter för sopsortering

Parkering och kölista

Parkering
Föreningen har 41 parkeringar utomhus och 15 garageplatser. Är du intresserad av att hyra en plats tar du kontakt med parkering@fruangsporten.se.

Kölistan finns att hitta på sbc portalen, inloggningsuppgifter hittar du på din avi.

Om man har en utomhusplats kan man självklart anmäla intresse för (de mer populära) garageplatserna och byta sin utomhusplats mot en garageplats när en sån finns tillgänglig efter turordning varpå utomhusplatsen fördelas vidare enligt turordning.

Man får stå kvar i kö för ytterligare en plats, tänk dock på att detta prioriteras lägre än om någon som inte har en plats köar för en plats. Får man två platser så anses den andra platsen temporär och sägs således upp om någon annan i föreningen som inte har plats anmäler intresse. Det går inte att anmäla mer än en person per lägenhet till kölistan.

 

Anmäla sig till kölista:

Anmälan mailas till ovanstående adress där det ska framgå:
 

  •     vilken kö man vill stå i (eller om man vill stå i båda)
  •     fullständigt namn
  •     personnummer
  •     fullständig adress inkl. lägenhetsnummer (3-siffriga)
  •     datum för tillträde (man kan inte ställa sig i kön innan     tillträdesdatumet)
  •     fullständiga kontaktuppgifter med både telefonnummer och epostadress.