Här hittar du några av våra miljöinitiativ

IMD (Individuell mätning och debitering)

Vi använder oss av IMD vilket innebär stora besparingar för dig och för föreningen! 

Innan vi gick över till IMD betalade varje bostadsrätt för varsin elnätsavgift så totalt 88 avgifter, dessa har reducerats till endast 1 avgift som bostadsrättsföreningen får gemensamt.

Vi har också ett gemensamt elavtal som debiteras kvartalsvis i medlemsavgiften. Eftersom vi köper våran el i samlad volym kan vi förhandla till ett lägre pris på elen.

IMD omfattar även vattnet och genomförda utvärderingar visar att det ger en vattenbesparing på upp till 25% vilket är otroligt bra för både dig, föreningen och miljön!

Fördelarna med individuell vattenmätning är att

  • Det är ekonomiskt och du kan själv styra över dina kostnader då du endast betalar för det du faktiskt använder.
  • Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning.
  • Det är miljösmart eftersom det minskar vattenanvändningen.

eGain

Vi använder oss av eGain! Det innebär att istället för att värma upp bostäderna endast enligt vad utomhustermometern anger så finns det ett mycket mer innovativt sätt.

eGain använder sig av forecasting för att beräkna hur mycket värme just våra byggnader behöver vid varje tillfälle och lätt kunna anpassa det. Om byggnaderna har massa lagrad värme och det är soligt utomhus, då är det onödigt att elda på för att utomhustermometern säger det.

För mer utförlig information om hur detta funkar besök eGain.

Enkla elbolaget

Fruängsporten använder sig av Enkla elbolaget där all el är miljövänligt producerad från sol, vind och vatten. Detta är det enda alternativet idag som är långsiktigt hållbart för vårat klimat. För mer information om det enkla elbolaget kan du klicka här.